2009 - In Valsesia con il Valsesia Lancia Story

2009/2009-Valsesia/30.jpg
2009/2009-Valsesia/20.jpg
2009/2009-Valsesia/34.jpg
2009/2009-Valsesia/39.jpg
2009/2009-Valsesia/42.jpg
2009/2009-Valsesia/40.jpg
2009/2009-Valsesia/44.jpg
2009/2009-Valsesia/54.jpg
2009/2009-Valsesia/46.jpg
2009/2009-Valsesia/58.jpg
2009/2009-Valsesia/59.jpg
2009/2009-Valsesia/64.jpg
2009/2009-Valsesia/80.jpg
2009/2009-Valsesia/108.jpg
2009/2009-Valsesia/114.jpg